Kilka słów o

Posiadane decyzje administracyjne

Na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska przedsiębiorstwa działające w branży odpadowej zostały zobligowane do aktualizacji decyzji w oparciu o którą obecnie działają.
Niniejszym pragniemy poinformować, że w przypadku naszej firmy ten długotrwały proces dostosowywania do zmian ustawowych dobiegł końca i uzyskaliśmy decyzję pozwalającą nam na dalszą legalną działalność, a Państwu na zgodne z prawem przekazywanie odpadów z przekazaniem odpowiedzialności za nie.

Jednak, z uwagi na wprowadzone przepisami ustawowymi wymagania przeciwpożarowe dla miejsc magazynowania odpadów oraz wymogi odnośnie tzw. zabezpieczenia roszczeń, zostaliśmy zmuszeni do ograniczenia rodzajów przyjmowanych odpadów.
Obecnie prowadzimy działalność na podstawie:

  • prawomocnej decyzji Starosty Zawierciańskiego ROII.6233.1.2020.EDG z 18 września 2020r. w zakresie zbierania odpadów

Posiadamy również decyzję na przetwarzanie odpadów (kod odpadu: 07 02 13)

  • ROII.6233.12.2020.ADM z 30 października 2020r. wydana przez Starostę Zawierciańskiego