O firmie

Firma EKO-GWAJM Sp z o.o. działa na rynku krajowym od 2001 roku. Siedziba główna mieści się w m. Ogrodzieniec k/ Zawiercia, biuro regionalne posiadamy m.in w Częstochowie.

Od samego początku swojej działalności firma koncentrowała się na rynku "gospodarowania odpadami przemysłowymi". Także obecnie zajmujemy się zbieraniem, transportem oraz przetwarzaniem odpadów przemysłowych świadcząc usługi podmiotom gospodarczym. Czyniąc to pomagamy Państwu wywiązywać się z ustawowych obowiązków dotyczących ochrony środowiska w sektorze gospodarki odpadami.

Ponadto wykonujemy opracowania związane z ochroną środowiska, w tym:
  • programy gospodarki odpadami dla podmiotów gospodarczych i samorządów,
  • wnioski do pozyskania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami (zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów),
  • audyty i sprawozdania środowiskowe,
  • pomagamy przy wypełnianiu BDO.
Jestesmy również szeroko wyspecjalizowani w pracach polegających na demontażu pokryć dachowych zawierających azbest oraz czyszczeniu instalacji przemysłowych.

Świadczymy usługi doradcze w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy europejskiej ADR oraz art.40-41 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011r. Zgodnie z wymienionymi przepisami każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych lub związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, ma obowiązek wyznaczenia na swój koszt jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

nielegalne składowiska
EKO-GWAJM Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 67 32 150, 32 67 34 133, fax: 32 67 32 150
e-mail:biuro@eko-gwajm.pl http://